Logo oreneta Lliure Telecom

Lliure Telecom

L'operadora que et fa més lliure

Mòbil amb cobertura Movistar

Escull la tarifa que et faci volar

Multiplica per dos les teves gigues per 1 €/mes

Mòbil 40 GB

Trucades il·limitades

11,75 €/mes

Afegeix 10 GB per 1€/mes

Mòbil 60 GB

Trucades il·limitades

15,75 €/mes

Afegeix 15 GB per 1€/mes

Mòbil 80 GB

Trucades il·limitades

19,75 €/mes

Afegeix 20 GB per 1€/mes

Sense dades

Trucades il·limitades

7,75 €/mes

Abonaments puntuals

Mòbil 7 GB

Trucades il·limitades

7,95 €/mes

Afegeix 3 GB per 1€/mes

Mòbil 20 GB

Trucades il·limitades

9,95 €/mes

Afegeix 3 GB per 1€/mes

Sense dades

Trucades il·limitades

5,75 €/mes

Només amb nova línia addicional

Mòbil 7 GB

Trucades il·limitades

5,95 €/mes

Només amb nova línia addicional

Afegeix abonaments i serveis a la línia

Més dades

Abonament 3 GB

4,95 €

No es renova ni es prorrateja

Més dades

Abonament 10 GB

10 €

No es renova ni es prorrateja

Trucades internacionals

Abonament 100 min.

4,90 €

Compatible amb totes les tarifes

Trucades internacionals

Abonament 300 min.

11,90 €/mes

Compatible amb totes les tarifes

Comparteix dades

110 GB entre 3 o 4 línies

12 €

Passagigues

Traspassa 5 GB

Entre línies de Lliure Telecom

Compatible amb cobertura movistar

SMS nacionals

Abonament 200 SMS

1,50 €/mes

Compatible amb totes les tarifes

IP fixa

Disposa sempre de la mateixa IP

11,95 €/mes

Incompatible amb tarifes sense dades

Numeració curta

Entre fixos i mòbils

1 €/mes per línia

Entre línies d'un mateix titular

Dual SIM o Dual RING

Comparteix dades entre dispositius

3,50 €/mes

Fes que sonin tots dos alhora
o que si no contestes salti a l'altra SIM

Transferència de trucades

Passa la trucada a un tercer

1,75 €/mes

No es prorrateja

IdentiSIM

Personalitza el nom de la xarxa mòbil

0,90 €/mes per línia

Màxim 17 caràcters

Defineix un límit de consum

Trucades, SMS o núms. especials

Servei gratuït